Perinnebiotooppien hoitojakso Hyrian luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa

Hevosurheilumuseo / Hevosopisto järjestää oppilaitosyhteistyönä Hyrian luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa perinnebiotooppien hoitojakson. Kurssilaiset tutustuvat käytännön luonnonhoitotöihin hakamailla ja saavat samalla tietoa laiduneläinten hoidosta. Kurssi on osa luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden tutkintoa.

Lisätiedot kurssista:
Luonto ja ympäristöneuvoja
Juha Erola
p. 040 518 9992